Kontakt


Pasażerski, Carnival Ecstasy Morze, Łódź, Chmury Żaglowiec, Morze, Ląd Łódka, Jezioro, Pomost Góry, Las, Rzeka, Łodzie Plaża, Pies, Łódki Statek, Pasażerski, Costa, Concordia Pride Of America, Wycieczkowiec, Nowy Jork Morze, Żaglówka, Jacht
Kontakt

Jak zg?osi?tapet?autorsk??
Wystarczy napisa?na adres email kt?y znajduje si?poni?ej. W temacie prosimy zamie?ci?"Prawa autorskie" i w prosty spos? udowodni??e posiadam prawa autorskie do zdj?ia (adres swojej strony, poda?miejsce gdzie by?o robione itp.) oraz zostawi?adres email lub numer telefonu w razie dalszego kontaktu.

How to report authorial wallpaper?
In the subject, please include your "Copyright" and in easy way prove, that you have the copyright on the image (your homepage, give the place where it was made, etc.) and leave an email address or a phone number in case further contact.

Kontak z administratorem strony / Contact with the site administrator
Do tre?ci wiadomo?ci prosze do??czy?tre??"TO NIE SPAM" aby automat uzna? ?e wiadomo??nie jest wygenerowana automatycznie.


Yours email: